Головна » 2018 » Квітень » 4 » ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
14:11
ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

                     02.04.2018р                        .
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

                        201842471               . (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго»
 м. Горішні Плавні»  код 13940851

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1.Інформація про суб’єкта господарювання

39801, місто Горішні Плавні, Полтавської області, вул. Молодіжна, 8
e-mail: kte2013@ukr.net                                                                                                                                            .

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

__________________________________________0675044760 (приймальня )                              .                                                                                         особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Вироблення теплової енергії для теплопостачання споживачів м. Горішні Плавні.___ Об’єкт належить до об’єктів, що становить підвищену екологічну небезпеку______ відповідно до Постанови КМУ від 28 серпня 2013 р. №808 п.1             ____                  _

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

м. Горішні Плавні, Полтавської області, пров. Енергетиків,31 ____________________

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Заміна застарілого енергозатратного обладнання, яке вичерпало свій нормативний__ термін експлуатації на сучасне енергозберігаюче обладнання і таке, що має менші___ впливи на довкілля без збільшення загальної потужності підприємства._____________

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна теплова потужність до реконструкції -174 МВт., після реконструкції – 90__ МВт., у т.ч. перша черга будівництва – 30 МВт., друга черга будівництва -60 МВТ.__ Загальна кількість теплової енергії, що відпускається споживачам – 165789,5 МВт годин на рік. Нормативний термін експлуатації -30 років.                                         __

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Санітарно-захисна зона не змінюється, висота димових труб прийнята на підставі екологічного розрахунку і  складає 30 м.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Не потрібна.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Клімат і мікроклімат – вплив відсутній;

геологічне середовище- вплив відсутній;

повітряне середовище – при будівництві – тимчасові незначні викиди при зварювальних, фарбувальних роботах та транспорту;
при експлуатації – викиди забруднюючих речовин зменшуються по оксиду вуглецю на 0,78 т/рік, по діоксину азоту на 2,018 т/рік.;
водне середовище – витрати води не змінюються і складають 420м3/добу;

ґрунти - негативних впливів не передбачається;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив відсутній;

навколишнє соціальне середовище – змін не передбачається;

навколишнє техногенне середовище – змін не передбачається.______

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до першої категорії виду діяльності._________________________________

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив відсутній___                         ______________________________

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля__Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п.2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-УІП ід 23 травня 2017р.                 ___________________________

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності  (ч.3 ст.11ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)                                                                                                                 .                              

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерство екології та природних ресурсів України.                                                                                                                        

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України                                            .

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
ул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, 03035 відділ оцінки впливу на довкілля, Шинкус Марина Олександрівна, тел..044-2063115, 044-2063164

 

 

Переглядів: 257 | Додав: Vitos87
Всього коментарів: 0
avatar