Головна » 2021 » Жовтень » 19 » ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
15:44
ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

                                                                        Додаток2

до Порядку передачі документації

для на дання висновку з оцінки впливу

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

                           19.10.2021р.                                     .

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки пливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

202110128744

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОЕНЕРГО» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ», код згідно з ЄДРПОУ13940851

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

 

Місце знаходження юридичної особи: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, буд. 8, контактний номер телефону+380681624078.

(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс,

адреса, контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція будівлі центральної опалювальної котельні за адресою:м. Горішні Плавні, пров. Енергетиків,31, що належить КВП «ТЕ» м. Горішні Плавні», а саме: демонтаж застарілих, енергозатратних котлів ПТВМ-50 та встановлення сталевого водогрійного котла на біопаливі «COMPTE-R» потужністю 7 МВт зі зміною геометричних розмірів приміщення котельного залу №1та будівництвом складу палива.

Метою планованої діяльності є підвищення ефективності, якості та безпеки надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню м. Горішні Плавні, покращення екологічного стану території та оптимізація витрат за рахунок використання відновлюваних джерел енергії – біопалива.

 

Технічна альтернатива 1.

Димові гази після котла проходитимуть двоступеневу очистку: перший етап очистки мультициклоном, де відбувається видалення великих частинок пилу, другий - очищення в електрофільтрі. Від електрофільтра димові гази димососом виводитимуться в проектну димову трубу діаметром 800 мм висотою до 33 м.

 

Технічна альтернатива 2.

Димові гази після котла проходитимуть одноступеневу очистку, що передбачає використання мультициклону. Від мультициклона димові гази димососом виводитимуться в проектну димову трубу діаметром 800 мм висотою до 33м.

 

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

Місце провадження планованої діяльності:

Територіальна альтернатива 1.

Реконструкція відбуватиметься в існуючому приміщенні котельного залу №1 за адресою: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, пров. Енергетиків, 31, на земельній ділянці площею 3,0412 га, що перебуває у комунальній власності, кадастровий номер 5310200000:50:030:0272 та використовується на підставі права постійного користування земельною ділянкою КВП «ТЕ» м. Горішні Плавні».

 

Територіальна альтернатива 2 – не розглядається зважаючи на те, що планована діяльність передбачає реконструкцію в межах діючого підприємства зі збереженням технологічних зв’язків, інженерних комунікацій та дотриманням розміру встановленої СЗЗ.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціально-економічні умови може бути оцінений як позитивний. Реалізація планованої діяльності дасть можливість замінити застаріле енергозатратне обладнання на сучасне енергозберігаюче, вирішить проблеми нестабільної роботи обладнання на об’єкті, зменшить кількість аварійних ситуацій, покращить екологічну ситуацію, забезпечить безперебійне, інтенсивне, збалансоване, комплексне функціонування котельні. Реконструкція та модернізація котельні забезпечить підвищення якості надання послуг та покращення життєвих умов населення м. Горішні Плавні.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Існуюча котельня КВП «ТЕ» м. Горішні Плавні» являє собою окремо розташовану будівлю яка складається з 3-х окремих функціональних блоків:

- блок котельного залу №1, в якому встановлено три котли типу ПТВМ-50, насосне та допоміжне обладнання;

- блок котельного залу №2, в якому встановлено три газових водогрійних котли фірми «BOSСH» по 30 МВт кожен;

- блок адміністративних, побутових та допоміжних приміщень.

Реконструкцією передбачається демонтаж застарілих котлів ПТВМ-50 та встановлення водогрійного котла на біопаливі фірми «COMPTE-R» потужністю 7,0 МВт в приміщені котельного залу№1.

Вид палива: біомаса. В якості основного біопалива прийнято пелети з лушпиння соняшника, теплотворна здатність від 3700 ккал/кг в залежності від сировини, яка використана для виробництва паливних пелет. Резервне паливо - деревна пелета з теплотворною здатністю в межах 4200 ккал/кг.

Годинна витрата палива котлом становить 1810,0 кг/год при нижчій теплоті згоряння 15,49 МДж/кг.

Демонтажні роботи: демонтаж котлів ПТВМ-50 – 3 шт., насосного та допоміжного обладнання.

Загально-будівельні роботи в будівлі котельні: адаптація існуючої будівлі котельні зі зміною геометричних розмірів (з легких металоконструкцій, заміна дверей, віконних рам та інше).

Загально-будівельні роботи будівлі складу палива: одноповерхова будівля з легких металоконструкцій; влаштування майданчиків обслуговування кран-балки та для завантаження/розвантаження біг-бегів; встановлення віконних рам, воріт, укладання підлоги.

Для потреб котельні передбачається зовнішнє встановлення електрофільтра, норії, силоса для зберігання палива, димової труби.

Димова труба запроектована у вигляді несучої труби діаметром 800 мм, висота труби до 33 м, яка встановлюватиметься на монолітний залізобетонний фундамент.

Накопичувальна ємність типу «силос» – металева споруда циліндричної форми діаметром 7300 мм, висотою до 22,660 м з технологічними площадками і сходами, яка встановлюється на плитний монолітний залізобетонний фундамент.

Котельня підключена до існуючих внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та електропостачання.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

 • рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних показників згідно ДСН3.3.6.037-99«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, тощо;
 • організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів в тому числі небезпечних згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод;
 • дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

- врахування вимог ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. Зміна № 1;

- забезпечення організованого збирання та відведення дощових, талих вод з території об’єкта;

- дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2 –аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1

 • дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони,  відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96р. № 173; Дотримання розміру санітарно захисної зони згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
 • здійснення планованої діяльності в межах земельної ділянки;
 • дотримання вимоги ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
 • дотримання вимоги ДБН В.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • дотримуватись нормативів ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;
 • втримання охоронних зон від інженерних мереж відповідно до додатку И.1 ДБН 5.2.2-12:2019 «Планування і забудови територій»: від мережі водопроводу та напірної каналізації - 5 м, від мережі зливової каналізації - 3 м, від газопроводу (низького тиску - 2 м, середнього тиску - 4 м, високого тиску – 7м, кабелів силових напруг та телекомунікаційних кабелів -0,6 м. У разі необхідності перенесення мереж з території забудови одержати відповідні ТУ у балансоутримувача. Витримати відстані між існуючими підземними мережами відповідно до додатку И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудови територій»: В робочому проекті врахувати ТУ служб, на балансі яких знаходяться діючі інженерні мережі. При проектуванні врахувати вимоги щодо недопущення пошкодження інженерних комунікацій.

щодо територіальної альтернативи2-не розглядаються.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка із захисту території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи  1:

Враховуючи, що реконструкція відбуватиметься в існуючому приміщені котельного залу №1 інженерна підготовка передбачає: демонтаж котлів ПТВМ-50 і допоміжного технологічного обладнання, адаптацію будівлі зі зміною геометричних розмірів, влаштування майданчиків обслуговування кран-балки та для завантаження/розвантаження біг-бегів, укладання бетонної підлоги, зняття твердого покриття, ґрунтово-рослинного шару та проведення земляних робіт для встановлення монолітних залізобетонних фундаментів для димової труби та силосу, встановлення котла на біопаливі потужністю 7 МВт, монтаж допоміжного технологічного обладнання, накопичувальної ємності типу «силос». Вся територія майданчику має огородження висотою 2,5 м.

Захист території під час проведення планованої діяльності повинен забезпечувати заходи по раціональному використанню ґрунту, відновлювальні та захисні природоохоронні заходи.

щодо  технічної альтернативи 2ті самі, що і для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи1 – санітарно-захисна зона об’єкту планованої діяльності витримується.

щодо територіальної альтернативи2не розглядається в зв’язку з тим, що планована діяльність здійснюється на території діючого підприємства.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище, шумове навантаження, утворення відходів, рослинний та тваринний світ.

− вплив на клімат і мікроклімат: зменшення викидів парникових газів (діоксиду вуглецю, метану) та оксиду вуглецю, діоксиду азоту, вологи і тепла, локальне підвищення температури повітря;

− вплив на атмосферне повітря: під час реконструкції котельні будуть викиди забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього згоряння, при здійсненні зварювальних робіт та різальних робіт, при ґрунтуванні металевих поверхонь, при фарбуванні металевих поверхонь, при пересипанні піщано-гравійної суміші (тимчасовий вплив), при пересипанні біопалива, при роботі водогрійного котла на біопаливі «COMPTE-R» потужністю 7 МВт (постійний вплив після введення в експлуатацію);

вплив на ґрунти та геологічне середовище: зняття грунтово – рослинного шару для влаштування монолітного залізобетонного фундаменту димової труби та силосу з наступним використанням його для благоустрою території ,вплив на геологічне середовище – не передбачається;

− вплив на водне середовище: зниження рівня під земних вод та вплив на них не передбачається;забір поверхневих вод з природних водних об’єктів та скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти не передбачається; відведення дощових та талих вод передбачено по існуючій мережі відведення дощових вод котельні зміна якої реконструкцією не передбачається. Вплив на водне середовище буде здійснюватися внаслідок використання води за рахунок централізованого водопостачання на господарсько - побутові, виробничі та протипожежні потреби.

− вплив на рослинний та тваринний світ: вплив на тваринний світ за рахунок створення додаткового шумового навантаження виключається, так як і вплив на рослинний світ, враховуючи що реконструкція відбуватиметься в існуючому котельному залі №1 КВП «ТЕ» м. Горішні Плавні» територія якого повністю сформована, огороджена та знаходиться в промисловій зоні м. Горішні Плавні.

− шумове навантаження: очікується шумовий вплив на прилеглу територію, зумовлений роботою технологічного обладнання. Відстань до найближчої житлової забудови 608м вплив шумового навантаження буде незначний;

− поводження з відходами: передбачається утворення побутових та виробничих відходів, в наслідок будівельних робіт та експлуатації котельні, передбачена утилізація відходів відповідно до укладених договорів із спеціалізованими організаціями;

щодо технічної альтернативи2-такий самий, які при технічній альтернативі 1, а також додатковий вплив на атмосферне повітря через відмову від двохступеневої очистки димових газів (електрофільтра)водогрійного котла «COMPTE-R» потужністю 7 МВт;

щодо територіальної альтернативи1 – сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля знаходяться в межах існуючого підприємства та виділеної земельної ділянки.

щодо територіальної альтернативи 2– не розглядається в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого діючого підприємства та межах виділеної земельної ділянки.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до першої категорії  видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 22 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля »;

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачений у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналізу повноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь – якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом що найменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з

оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч.3 ст.11 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля та орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дослідженьта рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс.(044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповноваженого центрального органу:
Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса,електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

Переглядів: 79 | Додав: Vitos87
Всього коментарів: 0
avatar