Головна » 2020 » Січень » 28 » ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
15:20
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

                                       ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
                                                                 Україна


Проект централізованого теплопостачання в м. Горішні-Плавні – Підвищення
енергоефективності системи централізованого теплопостачання міста Горішні
Плавні
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
Біопаливні котли
Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки
для цього проекту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголо-
шення про закупки (https://www.nefco.org/procurements/general-procurement-noticeenergy-
efficiency-improvement-of-the-district-heating-system-in-horishni-plavni) 12
липня 2019 року .
Комунальне підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні надалі – «Замовник»,
має намір використати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологіч-
ної фінансової корпорації (НЕФКО) гранту, отриманого від Фонду Східноєвропей-
ського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P)1 на оплату витрат по
проекту централізованого теплопостачання в м. Горішні-Плавні – Підвищення ене-
ргоефективності системи централізованого теплопостачання міста Горішні Плавні.
Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отри-
мання таких контрактів, що фінансуватимуться коштами кредиту та гранту:
Біопаливні котли включає проектні роботи та постачання обладнання і мате-
ріалів, монтаж, випробування, налагоджування та введення в експлуатацію
двох біопаливних котлів потужністю не менше 4 МВт кожен в існуючій голо-
вній котельні по вул. Енергетиків, 31 в місті Горішні Плавні. Планується при-
дбати два котла, основне паливо для яких пелети з лушпиння соняшнику з
спільними автоматичними системами подачі палива, дві системи очищення
димових газів, дві димохідні системи котлоагрегатів, три теплообмінники
потужністю 50% від потужності біопаливної котельні кожен, циркуляційні
насоси, труби і арматуру.
1 Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (E5P) - це багатосторонній
донорський фонд у розмірі 180 мільйонів євро, який фінансується ЄБРР та призначений для сприян-
ня інвестиціям в енергоефективність в Україні та інших країнах Східної Європи. Фонд був створений
за ініціативою уряду Швеції під час свого головування в Європейському Союзі (ЄС) у 2009 році. E5P
доповнює кредити на підвищення енергоефективності, надані фінансовими установами, включаючи
Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, KfW, НЕФКО та
Група Світового банку. Авторами E5P є ЄС та США, а також Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісла-
ндія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словацька Республіка, Швеція, Швейцарія та Україна.
Загальнобудівельні роботи – включають демонтажні роботи, реконструкцію
стін, підлоги і монтажні роботи, Будівництво нової будівлі котельної (за наяв-
ності).
Один з біопаливних котлів включаючи автоматичну систему подачі палива,
одну систему очищення димових газів, одну димову трубу котлоаграгатів,
один теплообмінник з потужністю 50% від потужності біопаливної котельні ,
насоси та інше обладнання, повинно фінансуватися за рахунок коштів від гра-
нту E5P, при цьому обладнання. Інші допоміжні роботи та обладнанням
включаючи другий біопаливний котел з повинні фінансуватися за рахунок
коштів позики від НЕФКО. Більш детальна інформація надається у тендерно-
му документі.
Тендери щодо контрактів, які фінансуються коштами кредиту НЕФКО та гранту
Е5Р, є відкритими для фірм з будь-якої країни.
Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні
відповідати наступним мінімальним вимогам:
• Учасники не повинні мати конфлікту інтересів.
• Середньорічний дохід Учасника за останні 5 (п'ять) років перевищував
6,000,000 Євро (шість мільйонів євро) чи еквівалент. У разі подання тендеру
СПКА, головний партнер має продемонструвати виконання цієї вимоги
щонайменше на 50%.
• Учасник тендеру має продемонструвати що він має доступ або має у наяв-
ності ліквідні активи, не закладені реальні активи, кредитні лінії чи інші
фінансові засоби для забезпечення потреб у оборотних коштах для виконан-
ня контракту, що оцінюються у сумі, не меншій за еквівалент у євро 750,000
(сімсот п’ятдесят тисяч євро), беручи до уваги зобов’язання Учасника у ін-
ших контрактах.
• Досвід підрядника у як найменше 3 (трьох) контрактах з реконструкції або
будівництва котельнь по складу і складності подібних до запропонованого
контракту, протягом останніх семи років, що були повністю та успішно за-
вершені та які є подібними до пропонованого контракту.
Крім того, або як частина вищезазначених 3 (трьох) контрактів Учасник по-
винен мати успішний досвід як головний підрядник або субпідрядник з пос-
тачання та встановлення принаймні двох (2) біопаливних котлів з подібною
пропонованою потужністю та аналогічним видом палива в країни з подібни-
ми кліматичними умовами протягом семирічного періоду, що закінчується
кінцевим терміном подання тендерних пропозицій, що успішно експлуату-
ються принаймні протягом 1 (одного) року до дати подання тендерних про-
позицій. Відповідні референції повинні бути надані
Контракт планується завершити протягом 15 (п’ятнадцяти) місяців після набрання
чинності.
Тендерні документи можуть бути отримані від офісу за адресою, вказаною нижче,
після оплати незворотного внеску 200 ЄВРО (двісті) або еквівалент у конвертованій
валюті.
Спосіб оплати - це прямий депозит на будь-який з вказаних номерів рахунків для
відповідної валюти:
Для платежів в ЄВРО:
IBAN – UA043204780000026000924417384
Банк бенефіціара: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
Київ, Україна; SWIFT: UGASUAUK;
Банк кореспондент: Commerzbank AG FRANKFURT AM MAIN, Germany
SWIFT: COBADEFF
Рахунок у банку-кореспонденті: 4008864332 01.
Отримувач: COMMUNAL PRODUCTION ENTERPRISE "TEPLOENERGO" OF
TOWN HORISHNI PLAVNI
Назва кирилицею: Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м.Горішні
Плавні»
Для платежів в ГРИВНІ:
Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м.Горішні Плавні»
ЄДРПОУ 13940851
IBAN - UA783314670000026001300011119 в Філії-Полтавське ОУ AT «Ощадбанк»
МФО 331467
Адреса: 39800, м. Горішні Плавні, Полтавська область, вул.Молодіжна,8, другий
поверх, приймальня.
Перед оплатою учасники повинні надіслати скановану копію підписаного офіцій-
ного запиту для отримання тендерних документів. Цей запит повинен містити пов-
ну назву Учасника тендеру, його реквізити, адресу, на яку необхідно доставити те-
ндерну документацію та назву тендеру.
Після отримання підтвердження платежу від потенційного учасника тендеру, доку-
менти будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS
Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відп-
равлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форма-
тах, версія PDF буде переважати.
Усі тендерні пропозиції мають подаватись із забезпеченням тендеру у сумі 28,000
євро (двадцять вісім тисяч євро) або еквівалент в українській гривні за курсом На-
ціонального банку України на день публікації тендеру та повинні бути надані за
нижче вказаною адресою або раніше, ніж час і дата закінчення подання, зазначених
в Листі запрошення, а саме час коли вони будуть відкриті у присутності представ-
ників Учасників, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.
Передтендерна зустріч / візит відбудеться о 10:00 за місцевим часом, 18 лютого
2020 року, за адресою вказаною нижче.
Всі запити для отримання роз'яснень повинні бути отримані Замовником до 17:00
25 лютого 2020 року
Зверніть увагу, що після закінчення терміну не дозволяється надсилати запити для
отримання роз'яснень.
Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 11:00,
07 квітня 2020 року , після чого вони будуть відкриті в присутності тих представ-
ників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.
Пропозиції, що надійшли з запізненням будуть відхилені.
Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі придбали тендерні документи, може
бути переглянутий за адресою, вказаною нижче.
Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також
ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:
Контактна особа: Павло Сніжко
Замовник: Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м.Горішні Плавні»
Адреса: 39800, м. Горішні Плавні, Полтавська область, вулиця .Молодіжна, 8,
другий поверх, приймальня.
Tel: +380503082301
Fax: відсутній
E-mail: kte2013@ukr.net
Дата: 28 січня 2020 року

 

                                                       INVITATION FOR TENDERS
                                                                        Ukraine


Horishni Plavni District Heating Project - Energy Efficiency Improvement of the
District Heating system in Horishni Plavni
INVITATION FOR TENDERS
Supply and Installation of Biofuel Boilers
This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was
published on the NEFCO website, Procurement Notices section
(https://www.nefco.org/procurements/general-procurement-notice-energy-efficiency-improvement-of-the-districtheating-
system-in-horishni-plavni/) on July 12, 2019.
Communal Production Enterprise “Teploenergo” of Town Horishni Plavni hereinafter referred to as
“the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan from the Nordic Environment Finance
Corporation (the NEFCO) and a grant from the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment
Partnership (E5P)* towards the cost of Horishni Plavni District Heating Project - Energy Efficiency
Improvement of the District Heating system in Horishni Plavni.
The Employer now invites sealed tenders from Contractors for the following contract to be funded
from part of the proceeds of the loan and grant:
Biofuel Boilers including design works and supply of equipment and materials, installation,
testing, pre-commissioning and commissioning of two biofuel boilers with a capacity of not
less than 4 MW each in boiler house at 31 Energetykiv str. in Horishni Plavni. It is envisaged
to procure two sunflower husk pellets boilers with common biofuel storage and fuel supply
systems, separate (two) flue gas cleaning systems, separate (two) flue gas duct systems, three
heat exchangers with 50% of biofuel boiler house capacity each, circulation pumps and
pipes and valves.
Civil works - including dismantling works, renovation of walls, floors and installation works,
construction of a new boiler house building (if any).
One of the biofuel boiler units including auxiliary equipment (fuel supply system, one flue gas
cleaning system, one boiler chimney, one heat exchanger with 50% of biofuel boiler house capacity,
pumps and others), shall be financed from the proceeds of the E5P grant. The remaining works and
equipment including the second biofuel boiler unit with rest auxiliary equipment shall be financed
from the proceeds of the loan from NEFCO. More information is provided in the tender documents.
Tendering for contracts that are to be financed with the proceeds of a loan from NEFCO and E5P
grant is open to firms from any country.
To be qualified for the award of contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:
 Tenderers shall not having conflicts of interests.
 The Tenderer’s average annual turnover over the last 5 (five) years exceeded EURO
6,000,000 (six million Euro) or equivalent. In case of tender submitted by JVCA, the leading
partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement.
 The Tenderer shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets,
unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the
production cash flow for the contract estimated as not less than EURO 750,000 (seven
hundred and fifty thousand Euro) equivalent, taking into account the Tenderer's
commitments for other contracts.
 Experience as Contractor, in at least 3 (three) contracts for boiler house rehabilitation or
construction works of a nature and complexity comparable to the proposed contract within
the last seven years, that have been successfully completed and that are similar to the
proposed Plant. Relevant references shall be provided.
In addition, or as part of the above 3 (three) contracts the Tenderer, shall have successful
experience as prime contractor or subcontractor of supply and installation of at least two (2)
biofuel boilers with similar to proposed capacity and similar type of fuel in countries with
similar climatic conditions over a seven years period ending on the deadline for tender
submission, having been in successful operation at least for 1 (one) year prior to submission
of the tender. Relevant references shall be provided.
The Contract is planned to be completed within 15 (fifteen) months after the effective date.
Tender documents may be obtained from the office at the address below upon payment of a nonrefundable
fee of EURO 200 (two hundred) or equivalent in a convertible currency.
The method of payment will be direct deposit to any of the specified account numbers for respective
currency:
For payments in EUR:
IBAN – UA043204780000026000924417384
Beneficiary’s bank: PUBLІC JOІNT-STOCK COMPANY JOІNT STOCK BANK
“UKRGASBANK” KIEV, UKRAINE;
SWIFT: UGASUAUK;
Correspondent Bank: Commerzbank AG FRANKFURT AM MAIN, Germany
SWIFT: COBADEFF
Correspondent account: 4008864332 01.
Beneficiary: COMMUNAL PRODUCTION ENTERPRISE "TEPLOENERGO" OF TOWN
HORISHNI PLAVNI
Name in Cyrillic: Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м.Горішні Плавні»
For payments in UAH:
Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м.Горішні Плавні»
ЄДРПОУ 13940851
IBAN - UA783314670000026001300011119 в Філії-Полтавське ОУ AT «Ощадбанк»
МФО 331467
Адреса: 39800, м. Горішні Плавні, Полтавська область, вул. Молодіжна,8, другий поверх,
приймальня.
Before payment the tenderers must send a scanned copy of the signed official request for the tender
documents receipt. This request must include the full Name of the Tenderer, its requisites, the
address where the tender documents must be delivered to and the name of the tender.
Upon receiving appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the documents will be
promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be
accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word
versions of the document, the PDF version shall prevail.
All tenders must be accompanied by a Tender Security of EURO 28,000 (twenty eight thousand
Euro) or equivalent in Ukrainian Hryvna at the rate of the National Bank of Ukraine on the date of
the Tender Security issue, and must be delivered to the address below on or before the time and date
of the submission deadline specified in the Letter of Invitation, at which time they will be opened in
the presence of the tenderers’ representatives who wish to attend.
A pre-tender meeting / site visit will be held at 10:00 a.m. local time, on February 18, 2020 at the
below address.
All requests for clarification must be received by the Employer till February 25, 2020, 17:00.
Please, note that it is not allowed to send the requests for clarification after the deadline.
Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 11:00 a.m., on April 07,
2020, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who
choose to attend. Late Tenders will be rejected.
A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the
address below.
Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender
documents at, the following office:
Contact person: Mr. Pavlo Snizhko
Employer’s entity: Communal Production Enterprise “Teploenergo” of Town Horishni Plavni
Address: 8 Molodizhna Street, Horishni Plavni, Poltava Region, 39800, Ukraine,
Reception, Floor 2.
Tel: +380503082301
Fax: none
E-mail: kte2013@ukr.net
Date: January 28, 2020
The Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) is a €180 million multi-donor fund managed
by the EBRD and designed to promote energy efficiency investments in Ukraine and other eastern European countries.
The fund was established under an initiative of the Swedish government during its presidency of the European Union
(EU) in 2009. E5P complements energy efficiency loans provided by financial institutions including the European Bank
for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, KfW, NEFCO and the World Bank Group.
Contributors to E5P are the EU and the US, as well as Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Latvia,
Lithuania, Norway, Poland, Slovak Republic, Sweden, Switzerland and Ukraine.

Переглядів: 139 | Додав: Vitos87
Всього коментарів: 0
avatar